Alapfokú Művészeti Iskola


Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata a művészi kifejező készségek, képességek megalapozása és a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra, valamint a nemzeti hagyományok ápolása és a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. A tanuló mindezek birtokában képes legyen saját gondolatait, érzelmeit művészi szinten kifejezni.

A művészet a valóság megismerésének sajátos formája, fontos nevelőeszköz is. Elősegíti az élet értékeinek, szépségeinek felfedezését,kellemessé teszi az emberi környezetet, gondolatokat, érzéseket örökít meg a hangok, színek, mozdulatok csodálatos harmóniáin keresztül. Szándékunk szerint a művészetekben jártas, önállóan értelmező, gondolkodó, alkotó és az igazi művészi értékeket megismerő és felismerő tanulókat nevelünk, akik felnőtté válva megőrzik nyitottságukat és természetességüket. Az adott művészeti ág tanulásával fejlődik értelmi, érzelmi és lelki intelligenciájuk. A művészet személyiségfejlesztő mivolta okán hozzá kívánjuk segíteni a gyermeket múltja megértéséhez, feldolgozásához, a jelen és a jövő problémáinak és konfliktusainak megoldásához. Így egészségesebb lelkületű gyermekké, később felnőtté válva mind környezete, mind a társadalom egészére pozitív hatással lesz

A művészetekkel való foglalkozásnak számtalan előnye van. Sok szülő ennek ellenére nehezen határozza el magát, hogy járjon-e művészeti iskolába gyermeke vagy sem. Egyesek attól félnek, nehogy túlterheljék őket, mások hasznosabbnak tartják a sportot, a nyelvórát vagy a számítógépes oktatást.

Íme, néhány meggyőző érv, amely segíthet dönteni:
 • A művészetekben való jártasság az általános műveltség alapja.
 • A művészet lélekművelő szerepe egy egész életen keresztül hatással van a személyiségre.
 • A művészetek által a személyiség önkifejezésre juthat, finomítja a gyerekek belső szépérzékét, fejleszti alkotókészségüket, színesíti a fantáziavilágukat.
 • A művészetek művelői megtanulják értékelni a befektetett munka gyümölcsét, mely egyben növeli önbizalmukat is.
 • Igyekeznek megütni a kívánt színvonalat, amelynél jobban semmi sem tükrözi és jutalmazza meg a kitartó és szorgalmas munkát.
 • A zenetanulás serkenti a bal agyfélteke fejlődését (ez felelős a nyelvi készségekért is),illetve hozzájárul más tantárgyak tanulásának sikerességéhez is.
 • Fejleszti a memóriát, a kreatív gondolkodásmódot, a problémamegoldó készséget.
 • A zenetanulás fontos nevelőeszköz, mely olyan készségeket fejleszt ki a gyerekekben, amelyek felnőttkorban a munkahelyen, a társadalomba való beilleszkedéshez segítséget nyújtanak.
 • Az együtt muzsikálás, táncolás csapatmunkára, egymásra figyelésre és önfegyelemre tanít. Ez elkötelezettséget, ugyanakkor rengeteg tanulást, gyakorlást és kitartást kíván.
 • Az előadások alatt a gyermekek megtanulnak a nyilvánosság, a közönség elé állni, s ez a különböző élethelyzetekben egyfajta rutint kölcsönöz számukra.
 • Ma már bizonyított a zene, a tánc, a képzőművészet terápiás hatása is, melynek alkalmazása számos területen kiváló eredményeket produkál.

Iskolánk 55 éves működése alatt 184 tanár jegyezte magát a tanári karban, akik közül sokan pedagógiai, művészi, vagy a városért kifejtett munkájuk alapján nívós kitüntetések birtokosai. Több fiatal tanár mezőkövesdi lakos lett, így iskolánk tantestülete már nagyrészt helyben lakó pedagógusokból áll. Számos növendékünk szerzett diplomát a zeneiskolai tanár- és művészképzőkben, a Zeneakadémián és egyéb pedagógiai jellegű főiskolákon. Több továbbtanulónk van képző- és iparművészeti ágazatban is. Diákjaink számos nemzetközi, országos, regionális, megyei és területi versenyek győztesei, rangos helyezettjei. Tanulmányi átlagunk több évtizedre visszamenően 4,8 körül mozog.Tanulólétszámunk 450 fő körüli, ide tartoznak a vidéken tanulók is, a szentistváni, bogácsi szomolyai, mezőkeresztesi valamint a mezőkövesdi Szent István Katólikus Általános Iskola-i telephelyekről. 2016-ban Regisztrált Tehetségpont címet kapott iskolánk. 2017-ben a magas színtű szakmai munkáért intézményünk tankerületi kitüntetésben részesült. 2018-ban Akkreditált Kiváló Tehetségponttá nyilvánították az intézményt.

Saját hagyományaink
 • Régi hagyományként működött a Házimuzsika, mint ismeretterjesztő hangverseny, melyen tanáraink és továbbtanuló növendékeink szerepeltek, ezáltal is fenntartva a kapcsolatot volt iskolájukkal. Ugyanakkor vendégművészek-előadóművészek is gyakori szereplői voltak e hangversenyeknek.
 • Hagyományteremtő céllal 1984-ben egy rangos megyei rendezvényt hívtunk életre, a Zeneiskolai Tanárok Megyei Kamarazene Találkozóját, amely ma is folytatódik kétévenkénti gyakorisággal.
 • Karácsonyi koncerteket 1989-től rendszeresen megrendezünk. 1996-tól az iskola alapítványát létrehozó Remy Automative Hungary-val közös rendezésben tartottuk koncerteket több éven keresztül a helyi Szent László Templomban.
 • Külön kiemelkedő hagyománya iskolánknak a Karácsonyi Házimuzsika.
 • A farsangi bál és jótékonysági est 1996-tól rendszeresen évenként kerül megrendezésre, ma már inkább farsangi illetve tavaszköszöntő jelmezes hangversenyeket tartunk.
 • A zenei tábor az iskolai szerves része lett 1993-tól, majd néhány év szünet után 2010-től nagy sikerrel újraindult.
 • 1995-ben és 2011-ben elnyertük az észak- magyarországi Trombitás Találkozó megrendezésének jogát.
 • 1997-től részt veszünk a Miskolci Nemzetközi Kórusfesztiválon, olyan formában, hogy kihelyezett hangversenye is van a Szent László Templomban. A hangversenyen iskolánk Reményi tanári kórusa, városunk kórusai, illetve meghívott együttesek is fellépnek.
 • Évente képzőművészeti tagozatos növendékeink vizsgamunkáiból színvonalas kiállítás nyílik.
 • Rendszeresen hangversennyel emlékezünk meg a Zene Világnapjáról.
 • Különleges hangversenyeink „Rózsa- koncertek”, melyeket a Rózsa Étterem- Panzióban honosítottunk meg.
 • 2008-ban a Metronom Kht. által támogatott nemzetközi rézfúvós továbbképzésnek adtunk helyet iskolánkban.
 • 2012-ben hagyományteremtő céllal Regionális Csellótalálkozót szerveztünk, melyre a környékbeli zeneiskolák növendékeit és tanárait hívtuk meg.
 • A 2015-16-os tanévben indítottuk el tehetségprogramjainkat. Első ízben a "Csellóval a tehetségért" I - II illetve a "Hogyan gyakoroljunk? Fókuszban a fuvola." című projektek valósultak meg.
 • A 2018-19-es tanévben az iskola fennállásának 55. évfordulójának alkalmából kiemelt ünnepi programokkal készülünk.

Ezeken kívül más iskolákhoz hasonlóan, növendékhangversenyeket rendezünk, hangszerbemutatókat szervezünk iskolásoknak és óvodásoknak, valamint az éves felvételi előtt az érdeklődők számára nyílt tanítási napokat és hangszerválasztó családi napot is tartunk. Bevezettük a teherautós városjárást, mint iskolánkat népszerűsítő programot.

Meg kell említeni még, hogy egyik kolléganőnk a nyári időszakban saját kezdeményezés alapján felvállalta kézműves tábor szervezését a képzőművészet iránt érdeklődők számára Zenész kolléganőink pedig zeneóvodai foglalkozásokat tartanak, ezáltal gondoskodnak a kicsinyek zenei neveléséről és biztosítják iskolánk növendék utánpótlását.

A matyó hagyományok őrzése, ápolása, továbbadása….

Az egyéni és közösségi identitás kialakulásának és létezésének gyökere a hagyományok megszentelt világából ered, amelynek elvesztése a személyes identitás elvesztéséhez vezet.(Guóth Emil)

A zene területén a matyó népdalok éneklése, énekeltetése fontos feladat számunkra. A legősibb zenélési formák egyike az éneklés, amely minden ember számára elérhető, adott. Fontos, hogy a népcsoportok ismerjék a saját tájegységükre jellemző népdalokat. Ezért is igyekszünk diákjainknak a matyó népdalokat megtanítani. Külön büszkeség számunkra, hogy a mezőkövesdi zeneiskola egyik zeneszerző művésztanára elsőként írt matyó népdalokhoz zongorakíséretet. A képző- és iparművészetben is kiemelkedő helyet foglal el a matyó motívumok tanítása, ábrázolása. Az erre a vidékre jellemző tájképek festése, grafikai ábrázolása, a matyó rózsa motívumainak megismerése, ezek ábrázolásán keresztül a népviseleti elemek bemutatása, megjelenítése, mind-mind a tananyagunk kiemelt részét képezik. Számos tárlat, kiállítás nyílik ezekből a munkákból. Hazai és nemzetközi versenyeken és bemutatókon is kiállítják ezeket az értékes alkotásokat. Megszámlálhatatlan azon díjak száma, amelyeket ezekről a megmérettetésekről elhoznak növendékeink, tanáraink. A néptánc foglalkozásokon természetesen a matyó népi tánc oktatására fektetjük a legnagyobb hangsúlyt, itt ötvözve a tánc, a népi énekek, népi játékok és az öltözet matyó elemeit.

A hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása." (Gustav Mahler)

A zene…. lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni, kapja meg belőle részét minden magyar gyermek… Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.(Kodály Zoltán)

A zene lelki mélységet ad, választ az élet alapkérdéseire-, a zene egy korszak lenyomata és hiteles tanúja. Talán hitelesebb mint a fénykép, vagy az írott szó. Mert a múltat jelenti, a gyökereket, s ugyanakkor jövendöl . a zene a nemzethez való tartozást jelenti és az összes emberhez való tartozást. a zene mindenre képes.”( Durkó Zsolt)

A kodályi örökség nemzetet formáló kincs, melyet ápolnunk kell, tovább kell adni és minden magyar embernek lelkiismereti kötelessége azt komolyan venni.

A vizuális képzés, a látás (külső és belső) sajátos világán keresztül műveltséget ad, azaz fejleszti az érzelmi kulturáltságot, alkotói magatartásra nevel és ismereteket ad.

A művészet a legösszetettebb, legélhetőbb és a civilizációt legjobban előmozdító emberi tevékenység. Ezért biológiai szükséglet….( (Moholy- Nagy László)

Nem festhetjük vagy énekelhetjük magunkat jó emberré; először jó embernek kell lennünk, mielőtt akár festeni, akár énekelni tudnánk, és akkor a szín és a hang tökéletesíteni fogja bennünk mindazt, ami jó.

(Ruskin)

Az emberi természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, mely a magas és mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot teremtik meg.”

(Platon)

A szép mozgás a szem muzsikája.

(Anatole France)

A tánc a lélek rejtett nyelve.

(Martha Graham)

Iskolánk tanárai és növendékei a kezdetektől napjainkig töretlenül jelen vannak nemzeti, történelmi, irodalmi, jótékonysági, egyházi és városi rendezvényeken, egyszóval állandó részesei vagyunk a város kulturális életének. Szoros kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, az egyházzal, a művelődési házzal, könyvtárral, múzeumokkal, a néphagyományőrző intézményekkel, szervezetekkel. Együttműködünk továbbá a tagiskolákkal és más oktatási intézményekkel is. Testvérvárosi kapcsolatban állunk a lengyelországi Zory várossal, ahol több alkalommal is felléptünk, itt szakmai cserelátogatáson is részt vettünk, ugyanúgy mint a budapesti Szabolcsi Bence Zeneiskolában.Vendégeink voltak japán zeneiskolai tanárok, tartottunk finn napot is a nagykövet jelenlétében, nagy sikerrel. Szakmai kirándulást szerveztünk Kassára és Nagyváradra. Hangversenyeinken fellépnek országos és nemzetközi hírű művészek, zenei pályán levő volt növendékeink közül is sokan koncerteznek szívesen volt iskolájukban.

A jövőre nézve…

Elgépiesedett világunkban szűkség van a lelki töltődésre, a szépre, az érzékek kifinomult igényeire. Ezt kívánja biztosítani a mezőkövesdi művészeti iskola a zene, a tánc és a képzőművészeti értékek közvetítése által. Kötelességünknek érezzük a különleges képességekkel rendelkező gyermekek tehetségének felismerését és támogatását. Mindezt szeretetteljes, békés, harmonikus légkörben, a pozitív megerősítések által inspirált módon igyekszünk megvalósítani a teljes esélyegyenlőség biztosítása mellett. Erre, szakmailag felkészült, a gyermekekhez és a művészetekhez kellő alázattal és méltósággal forduló tanáraink készen állnak. E remények, célok valóra váltása jelentheti a nyugodt, kiegyensúlyozott ifjú generáció felnövekedését, mely által egy békésebb, emberibb, egymást jobban megértő környezet teremtődhet körülöttünk.

Köszönjük az eddigi támogatásokat!
Autovill Mezőkövesdi Zenei és Művészeti Képzésért Alapítvány
szívesen fogadja továbbra is az adó 1% felajánlásokat.
(számlaszám:11734107- 20112983; adószám: 18424706-1-05)

Alapfokú Művészeti Iskola


Az intézmény címe: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 130.

Tagintézmény vezető:Mozerné Horga Stefánia

Tel:49/500-329

E-mail: steff.fannye@gmail.com


Tagintézmény vezető- helyettes:Panyiné Cserpák Tünde

Tel:49/412-628

E-mail:tuendepanyi@citromail.hu


Iskolatitkár:Frecskóné Farkas Beáta
Tel.: 49/412-628

E-mail:zenede01@gmail.com
Művészeti ágak:
 1. Zeneművészet
 2. Táncművészet
 3. Képző- és iparművészet

Zeneművészet

Tanáraink, oktatott hangszereink

Zongora:
 • Ferencz Gábor
 • Korompai Ilona
 • Tamási Jolán
 • Viszlai Dániel
 • Zahari Orsolya
 • Farkas József
Hegedű:
 • Varró Petra
Cselló
 • Csécsi Hajnalka
Fuvola
 • Rabi Zsófia
Klarinét, furulya, szaxofon
 • Ács Gyula (óraadó)
Furulya
 • Csiki Lilla
 • Mozer Attila
Klarinét, furulya
 • Kiss Nikolett
Rézfúvós hangszerek
 • Mozer Attila
 • Panyi Zoltán
Gitár:
 • Havasi Csaba
 • Nyikes Nikoletta
 • Kis József (óraadó)
Ütő:
 • Bodnár Balázs
Szintetizátor- keyboard:
 • Ferencz Gábor
 • Panyiné Cserpák Tünde
 • Zahari Orsolya
Magánének:
 • Mozerné Horga Stefánia
Szolfézs:
 • Nagyné Demeter Ilona
 • Panyiné Cserpák Tünde
 • Zahari Orsolya
 • Zeléné Magyar Zsuzsanna
Zenekar:
 • Ács Gyula
Énekkar:
 • Nagyné Demeter Ilona

Táncművészet

Néptánc:

Tanáraink:
 • Varró Petra
 • Juhász László

Képző- és iparművészet

Tanáraink:
 • Murányiné Klucsik Judit
 • Tóthné Gáspár Mária

Munkaközösség vezető:

 • Zeléné Magyar Zsuzsanna

Tanszakvezetők:

 • Ferencz Gábor (billentyűs - zongora)
 • Bodnár Balázs (akkordikus)
 • Panyi Zoltán (vegyes - 1)
 • Rabi Zsófia (fafúvós)
 • Varró Petra (vegyes - 2)
 • Zahari Orsolya (vegyes - 3)