Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény székhelye: 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. szám.

Hórvőlgye Tagiskola


Iskolánk impozáns épülete 1992-ben készült el. Azóta fogadja Cserépfalu, majd Cserépváralja tanulóit 2005-ig 8 osztályos, majd ettől kezdve 4 osztályos iskolaként szolgálja a cserépfalui és bükkzsérci gyerekek és szüleik igényeit.

2007-től váltunk tagintézménnyé. A falvainkban élő emberek érzelem és gondolatvilágát szeretnénk megőrizve, megújítva tovább vinni. Elérni, hogy múltjukra, hagyományaikra büszke, de igényes és törekvő, az új lehetőségek iránt nyitott gyermekeket neveljünk. A teljes személyiség fejlesztésére, korszerű ismeretek átadására, az életben jól használható kompetenciák kialakítására törekszünk. Szellemileg és erkölcsileg egészséges, ökoiskolai címünkhöz hűen környezettudatos magatartást tanúsító diákokat nevelünk a ránk bízott gyerekekből.

Tervszerű nevelő-oktató munkánkban fontos továbbá a nyelvoktatás, az informatikai ismeretek elsajátítása. A megfelelő egyéni tanulási módszerek kialakítását nagyban segíti a szülők napközi iránti igénye. A szorgalomnak, a tudásnak, a munkának kívánnak becsületet szerezni nevelőink példamutató magatartásukkal. Az emberek közötti kommunikáció elfogadott normáinak, helyes formáinak alkalmazására és kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk. Törekszünk az esztétikus, családias környezet kialakítására és fenntartására. Helyt adunk a Hórvölgye Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek is, ahol nagy számban részesülnek színvonalas zeneoktatásban diákjaink.

Fontos terület számunkra a tehetséggondozás és felzárkóztatás, a hátrányos helyzet csökkentése, a magas színvonalú napközis ellátás, a szabadidős tevékenységek, a táborozás, úszásoktatás biztosítása.


horvolgye01
horvolgye02
horvolgye03